Verpleegkundig Projectleider Palliatieve Terminale Zorg

24-32 uur

Regio Kennemerland

Je uitdaging

Werken bij ViVa! Zorggroep betekent werken in een professionele en betrokken organisatie met enthousiaste teams. ViVa! Zorggroep is actief op het gebied van zorg, wonen en welzijn in de regio Kennemerland. Begin dit jaar hebben we samen met andere organisaties in onze regio een Convenant netwerken palliatieve zorg 2021-2024 Amstelland & Meerlanden en Midden- & Zuid-Kennemerland opgesteld en ondertekend. Uitgangspunten zijn hierin verbinden, informeren, signaleren en faciliteren in de ontwikkeling en verbetering van de palliatieve zorg in de regio.

ViVa! Zorggroep heeft de ambitie om goede, proactief geplande palliatieve zorg te verlenen met in achtneming van het lichamelijk, psychosociaal en spiritueel welbevinden van de cliënt. Om deze ambitie, de uitgangspunten van het convenant en beleid palliatieve Zorg verder uit te werken, zijn we op zoek naar een specialist palliatieve zorg. Heb je ervaring met en gespecialiseerde kennis over palliatieve zorg? Dan zoeken we jou om deze vorm van zorg ‘handen en voeten’ te geven in onze organisatie.

In de functie van specialist ben je een pionier die de rol van projectleider Palliatieve Terminale Zorg (PTZ) in de woonzorg vervult. Je bent verantwoordelijk voor het succesvol implementeren van diverse PTZ-onderwerpen, zoals het bespreekbaar maken van PTZ in de zorgleefplan-gesprekken of de samenwerking met vrijwilligers PTZ in de woonzorglocaties. Richtpunt hierin is de kwaliteit van de laatste levensfase van onze cliënten te verbeteren en/of de kwaliteit van zorg te verhogen. Je zoekt naar mogelijkheden om dit te initiëren en maakt gebruik van netwerken en ‘Best Practices’. Daarnaast gaan we graag in gesprek met jou om de volgende acties te verkennen:

 • Implementatie van Convenant netwerken palliatieve zorg 2021-2024;
 • Verbeteren en implementeren van Beleid Palliatieve Zorg;
 • Deelname/voorzitterschap in het expertteam Palliatieve Terminale Zorg;
 • Verbinding maken en samenhang vinden tussen Palliatieve Terminale Zorg in de kwaliteitsplannen van de woon- en wijkzorg;
 • Samenwerking met vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg versterken;
 • Door ontwikkelen deskundigheidsprogramma, in nauwe samenwerking met de afdeling opleidingen;
 • Communicatie/profilering van Palliatieve Terminale Zorg verhogen binnen ViVa! Zorggroep;
 • Verhogen gespreksvaardigheden van zorgverleners, op basis van landelijk ontwikkeld materiaal;
 • Het organiseren van themabijeenkomsten Palliatieve Terminale Zorg.

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van projectvoorstellen, de koppeling met deskundigheidsbevordering en het meenemen en trainen van onze medewerkers in deze materie. Binnen de projectstructuur die voortkomt uit dit alles, ga je medewerkers op diverse niveaus/multidisciplinair stimuleren en enthousiasmeren om de gewenste doelen te bereiken.

De specialist palliatieve zorg is onderdeel van de woonzorg en werkt nauw samen met de afdeling opleidingen, afdeling kwaliteit en kenniscentrum en met de locatiemanagers van diverse locaties. Aansturing vindt plaats door een directeur zorg, vanuit een projectstructuur.

Wat bieden wij?

We bieden je een uitdagende functie voor 24-32 uur per week. De functie is een verpleegkundige specialisatie dus we geven je ruimte om je verder te ontwikkelen door middel van scholing. Inschaling is in FWG 50 van de cao VVT, afhankelijk van kennis en ervaring. De functie is voor één jaar met mogelijkheid tot verlenging.

Wie zoeken wij?

ViVa! Zorggroep zoekt een enthousiaste en zelfstandige Verpleegkundig Expert Palliatieve Terminale Zorg. Je bent gedreven om goede palliatieve zorg te organiseren, daarbij ben je toegankelijk, proactief en betrokken. We zoeken een kandidaat die in staat is deze functie binnen alle intramurale locaties vorm te geven en de teams uiteindelijk mee te nemen in de realisatie. De medewerker die we zoeken heeft een verpleegkundige achtergrond en kan projectmatig werken.

Verder vragen wij:

 • Behaalde opleiding verpleegkundige op Hbo + niveau met pioniersmentaliteit;
 • Vaardigheden en ervaring op het gebied van projecten;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Je kunt schakelen tussen diverse disciplines;
 • Je bent resultaatgericht en daadkrachtig;
 • Je hebt een helicopterview om proactief te handelen;
 • Je hebt coachende vaardigheden, met ervaring in kennisoverdracht.

 

Herken jij je in het gevraagde profiel en wil je werken in de zorgorganisatie van de regio Kennemerland? Stuur dan jouw motivatiebrief en curriculum vitae onder vermelding van de functienaam.

Heb je nog vragen over de functie? Neem dan contact op met Gerja Pellegrom, directeur zorg via 06-13201214 of stuur een e-mail naar G.Pellegrom@vivazorggroep.nl.